Krom soutěže a čtení ukázek jsme také rozšiřovali a pilovali českou slovní zásobu - například rodinné vztahy na rodokmenu prvních Přemyslovců.

Spustit prezentaci